LP&P (LE PHAM & PARTNERS)

Là một tổ hợp cung cấp các dịch vụ pháp lý trọn gói, bao gồm Công ty Luật, Công ty quản lý và thanh lý tài sản và các đối tác liên kết là Công ty tư vấn, Văn phòng công chứng, Văn phòng Thừa phát lại.

Khởi đầu của LP&P là Công ty Luật TNHH Một thành viên Thanh Phạm được thành lập năm 2012 (sau được đổi tên thành Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn LP&P) hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:

– Tư vấn pháp luật;

– Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

– Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Qua quá trình làm việc với các đối tác, khách hàng và xuất phát từ nhu cầu thực tế, năm 2018, Công ty Quản lý và Thanh lý Tài sản Lê Phạm & Cộng sự đã được thành lập với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là quản lý, thanh lý tài sản (Quản tài viên) theo quy định của pháp luật phá sản.

Ngoài Công ty luật và Công ty Quản lý và Thanh lý Tài sản,LP&P đã liên kết với các đơn vị tư vấn chuyên ngành trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp cũng như các Văn phòng công chứng, Văn phòng Thừa phát lại … để cung cấp cho Quý Khách hàng các dịch vụ pháp lý đầy đủ và chuyên nghiệp nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại LP&P, để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất, những giá trị cốt lõi mà chúng tôi đánh giá cao nhất dẫn lối cho hành động và những kỳ vọng mà chúng tôi đặt vào sẽ không hề thay đổi trong bất kỳ tình huống nào.

Liêm Chính – Minh Bạch

LP&P hoạt động với sự liêm chính tuyệt đối, bao gồm tính độc lập (phán đoán độc lập, khách quan và chuyên nghiệp), chống xung đột lợi ích (không đảm nhiệm vai trò trong đó lợi ích khách hàng xung đột với lợi ích của LP&P hoặc xung đột với lợi ích của khách hàng khác của LP&P), bảo mật (thực hiện và duy trì việc bảo mật) và duy trì sự liêm khiết nghề nghiệp (duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự trung thực, liêm chính và công bằng).

Chúng tôi cam kết đạt được các chuẩn mực cao nhất về đạo đức hành nghề và với niềm tin này, chúng tôi không khoan nhượng đối với bấy kỳ điều khuất tất nào và sẽ làm tất cả những gì có thể cho khách hàng, trừ khi điều đó có thể phá bỏ đi chuẩn mực đạo đức trên cương vị từng luật sư hay của công ty chúng tôi.

Hiệu Quả

Phương châm hoạt động

  • Chất lượng: Cung cấp thông tin, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, đảm bảo đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm giả quyết vấn đề của Khách hàng
  • Uy tín: Nguyên tắc làm việc của Chúng tôi là đặt chữ tín lên hàng đầu
  • Bảo mật: Cam kết bảo mật thông tin Khách hàng một cách tuyệt đối

Phương châm hoạt động của LP&P là cung cấp “Giải Pháp Pháp Lý Cho Mọi Tình Huống“, do đó, SỰ HIỆU QUẢ và TÍNH KHẢ THI là yêu cầu thiết yếu đối với các công việc do chúng tôi thực hiện. Theo đó, các Luật sư của LP&P không chỉ tư vấn pháp lý đơn thuần mà phải nỗ lực cao nhất để đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Thành Viên Sáng Lập

Luật Sư- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

Phạm Thị Tuyết Thanh

Cử Nhân Luật – ĐH Luật – TPHCM

Cử Nhân Tài Chính – Kế Toán

Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư

Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Tài Viên

Luật Sư – Giám Đốc Điều Hành

Lê Văn Huyên

Cử Nhân Luật – ĐH Luật – TPHCM

Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư

Chứng Chỉ hành nghề Quản Tài Viên

Nhân Sự Chủ Chốt

Luật Sư Thành Viên

Đậu Văn Dũng

Lĩnh Vực: Xử lý nợ – Tranh Tụng – Doanh Nghiệp – Dân Sự

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Luật Sư

Lĩnh Vực: Doanh Nghiệp – Công Chứng – Thừa Phát Lại

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Luật Sư

Luật Sư Thành Viên

Hoàng Đức Hoài

Lĩnh Vực: Doanh Nghiệp – Công Chứng – Thừa Phát Lại

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Luật Sư

Lĩnh Vực: Sở Hữu Trí Tuệ – Tranh Tụng – Doanh Nghiệp

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Luật Sư

Luật Sư Thành Viên

Phan Trọng Minh

Lĩnh Vực: Sở Hữu Trí Tuệ – Tranh Tụng – Doanh Nghiệp

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Luật Sư

Trợ Lý Luật Sư

Lê Thị Hương

Lĩnh Vực: Tư Vấn Doanh Nghiệp – Tranh Tụng – Dân Sự

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Thạc Sĩ Luật

Trợ Lý Luật Sư

Trần Thị Ngọc Ánh

Lĩnh Vực: Tranh Tụng – Doanh Nghiệp – Bất Động Sản

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Cử Nhân

Trợ Lý Luật Sư

Phạm Anh Thư

Lĩnh Vực: Tranh tụng – Bất động sản – Doanh Nghiệp – Dân sự

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh

Chuyên Môn: Cử Nhân